Hae sivustolta

Figen Logotype

Tietosuojaseloste

Olet Tässä:

Tämä tietosuojaseloste on tehty koskemaan kaikkia Oy Snellman Ab:n konsernin yhtiöitä Suomessa.
Figen Oy on osa Snellman-konsernia.

Tämä on Figen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.4.2018. Viimeisin muutos 7.8.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Snellman Ab
Y-tunnus: 0181676-5
Osoite: Kuusisaarentie 1
Postinumero: 68600
Postitoimipaikka: Pietarsaari
Puhelinnumero: +358 6 7866111
Sähköpostiosoite: tietosuoja@snellman.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Oy Snellman Ab
Nimi: Lena Holmberg
Puhelinnumero: +358 44 7966 381
Sähköposti: tietosuoja@snellman.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin käyttötarkoitus on hyödyntää rekisteröityjä henkilötietoja, kun henkilölle (Asiakas) lähetetään tietoja Snellman konsernin tuotteista suoramarkkinointikeinoin. Henkilötietoja kerätään Asiakkaan antamien tietojen perusteella että puheluiden yhteydessä. Puhelut saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun parantamiseksi.

Tietoja voidaan käyttää Oy Snellman Ab:n konsernin toiminnan kehittämiseen, tuotteiden esittelyyn, tuoteturvallisuuden parantamiseen ja kaupallisiin tarkoituksiin.

4. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosuojaselosteesta käy ilmi mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia kullakin henkilöllä on omia tietojaan koskien. Tämä tietosuojaseloste on tehty koskemaan kaikkia Oy Snellman Ab:n konsernin yhtiöitä Suomessa. Oy Snellman Ab:n konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Oy Snellman Ab 0181676-5

Snellmanin Lihanjalostus Oy – Snellmans Köttförädling Ab 2212340-7

Snellmanin Kokkikartano Oy 1554059-5

Figen Oy 2126615-8

Snellman konserni käsittelee Asiakasta koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Oy Snellman Ab tai sen edellä mainitut tytäryritykset pyrkivät suuntaamaan markkinointiaan sellaisille kohderyhmille, jotta konsernin valmistamat tuotteet sekä suoraan kuluttajille että toisaalta kaupoille saisivat enemmän tunnettavuutta. Kerättyjä henkilötietoja käytetään Asiakkaan ja Oy Snellman Ab konsernin yhtiöiden väliseen viestintään. Viestintään saatetaan käyttää uutiskirjeitä, sähköpostitse toimitettuja tiedotteita tai muita viestintään tarkoitettuja sähköisiä menetelmiä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö kostuu joko kaikista jäljempänä mainituista henkilötiedoista tai vain osasta niistä:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vain niin kauan, kun niitä tarvitaan suoramarkkinoinnissa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja ainoastaan tiedot antaneelta Asiakkaalta

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Oy Snellman Ab:n konsernin ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste -toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10.1 Evästeiden (cookies) käyttö Figen:in verkkosivustolla

Figen käyttää verkkosivustollaan vain kahden tyyppisiä evästeitä: ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeet.

Kun vierailet verkkosivustollamme, sinua pyydetään joko sallimaan tai estämään evästeiden käyttö. Ensimmäisen osapuolen evästeet auttavat verkkosivustoa muistamaan jos olet sallinut tai estänyt evästeiden käytön. Kolmannen osapuolen evästeet sinulla on mahdollisuus sallia tai estää.

Alla kuvaus evästeistä, joita Figen käyttää verkkosivustolla.

Ensimmäisen osapuolen evästeet

Figenin verkkosivuston ensimmäisen osapuolen evästeet ovat vain toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden. Toiminnalliset evästeet eivät tallenna mitään henkilötietoja.

Evästeen nimiKuvausVoimassaVerkkotunnusTyyppi
figen_cookie_policy_statusTallentaa käyttäjän evästeen suostumustilan nykyiselle verkkotunnukselle.Yksi Vuosiwww.figengenetics.comHTTP / Välttämättömät evästeet

Kolmannen osapuolen evästeet

Käytämme Google Analytics saadaksemme tilastollisen kuvan sivuston kävijämäärästä, mistä maasta kävijät ovat ja mistä asioista kävijät ovat olleet kiinnostuneita. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Käytämme Google Analyticsin antamia tilastoja sivuston optimoimiseksi ja käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi. Emme rekisteröi henkilötietoja sivuston kautta.

Evästeen nimiKuvausVoimassaVerkkotunnusTyyppiTarjoaja
_gaEväste on luotu analyysityökalulle Google Analytics, ja sitä käytetään verkkotilastojen keräämiseen verkkosivuston käytöstä. Eväste ei kerää tietoja sinusta henkilöinä.2 vuottawww.figengenetics.comHTTP / analytics cookiesGoogle
_gidEväste on luotu Google Analytics -analyysityökalulle, ja sitä käytetään keräämään tietoja siitä, miten kävijät liikkuvat verkkosivuston eri sivujen välillä. Eväste ei kerää tietoja sinusta henkilöinä.1 päiväwww.figengenetics.comHTTP / analytics cookiesGoogle
_gatEväste on luotu analyysityökalulle Google Analytics, ja sitä käytetään pyyntömäärien vähentämiseksi, jos verkkosivusto saa paljon liikennettä. Eväste ei kerää tietoja sinusta henkilöinä.1 minuuttiwww.figengenetics.comHTTP / analytics cookiesGoogle

11. Rekisterin suojaus

Tietojasi säilytetään omilla tai palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä kuten profilointia (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle joko sähköisesti tai postitse. Mikäli emme aukottomasti pysty tunnistamaan rekisteröityjää, tulee hänen henkilökohtaisesti saapua Oy Snellman Ab:n pääkonttorille yllä mainittuun osoitteeseen aukioloaikana klo 8.00 – 16.00. Rekisteröidyn tulee silloin esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai suomalainen ajokortti sekä jättää kirjallinen tarkastuspyyntö Snellman konserniin kuuluvalle yhtiölle tai yhtiöille.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Muista saman vuoden aikana tehdyistä tarkastuspyynnöistä veloitamme kohtuullisen sadan (100) euron maksun, ellemme totea tarkastuspyyntöä perusteettomaksi, jolloin ilmoitamme kieltäytymisemme syyn kirjallisesti tarkastuspyynnön tekijälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista taikka tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Muuta

Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muuttuneet tiedot löydät verkkosivustoltamme.

Figen Oy

Pääkonttori

Kuusisaarentie 1

68600 PIETARSAARI

Puh: 06 786 6111

info@figen.fi

» Lisää yhteystietoja

Karjuasema

Pykärintie 15
62395 PETTERINMÄKI

Muskelisikala

Pykärintie 81
62395 PETTERINMÄKI

KAUHAVA

Längelmäen testiasema

Mettisuontie 49
35400 LÄNGELMÄKI

» Tietosuojaseloste